Intake

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

We beginnen altijd met een uitgebreid intakegesprek. Hier brengen we in kaart wat jouw beginsituatie is, hoe het staat met jouw gezondheid en waar je uiteindelijk naartoe wil. De hoofdvraag hierbij is altijd: ‘Waarom wil je dit?’ Op basis van deze informatie kunnen we samen een concreet doel gaan bepalen.